AKTUALITETE

Quhen ndryshe si gjethet e mrekullise : Sherojn plot 300 sem.undje perfshire ketu diab

Pema e moringës është konsideruar një mrekulli e natyrës pasi është një burim i rëndësishëm me yndyrna, proteina, karotenoide, vitaminë C, hekur dhe kalium. Mund t’ju duket e pamundur por ja që kjo është e vërteta që nuk e keni ditur për këtë pemë.

Lulet, rrënjët, gjethet e saj janë përdorur në prodhimin e produkteve të kozmetikës; parfumeve dhe vajrave të lëkurës. Krahas profilit të fuqishëm ushqimor të moringës, ekziston një potencial mjekësor i pabe.sueshëm.

Komponimet kimike të gjetura në moringë kanë demo.nstruar disa aktivitete të dobishme bioki.mike, të tilla si lu.ft.imi i atero.skler.ozës dhe së mundjes së z emrës, rritja e sistemit imunitar dhe efektet antivi.rale, antiba.kteriale, antiok sidante.